Không có ảnh

Câu chuyện Hòn đá nhỏ

30/03/2017 theki.vn 25

“Không bao giờ thực sự có một người vĩ đại mà không phải là một người thật sự đạo đức”. Đạo đức chính là vẻ đẹp đầu tiên của con người.