y-nghia-bai-ca-dao-cau-cai-non-dau-long-ga

Ý nghĩa bài ca dao: Cậu cai nón dấu lông gà…

18/10/2018 theki.vn 0

Bài ca dao Cậu cai nón dấu lông gà kín đáo thể hiện lời tố cáo của dân gian đối với giai cấp thống trị đương thời. Sự giàu có và sang trọng của chúng không phải do chúng làm ra mà là đi cướp của người khác.