hoc-de-lam-gi

Học để làm gì?

28/10/2020 Thế Kỉ 0

Học để làm gì? Có ba nguyên tắc để đạt được tri thức, đó là: chăm chỉ học tập, suy ngẫm thấu đáo và thử nghiệm liên tục. Học tập để tích lũy được nhiều kiến thức; suy ngẫm để [Đọc thêm…]