bai-8-kien-thuc-ngu-van-bai-8-ngu-van-10-chan-troi-sang-tao

(Bài 8). Tri thức Ngữ văn: Câu chuyện; cốt truyện; thông điệp; tư tưởng; nhân vật; người kể chuyện; điểm nhìn; phép chêm xen; phép liệt kê (Ngữ văn 10, Chân trời sáng tạo).

30/01/2023 Thế Kỉ 0

Kiến thức ngữ văn: CÂU CHUYỆN; CỐT TRUYỆN; THÔNG ĐIỆP; TƯ TƯỞNG; NHÂN VẬT; NGƯỜI KỂ CHUYỆN; ĐIỂM NHÌN; PHÉP CHÊM XEN; PHÉP LIỆT KÊ. Câu chuyện. – Câu chuyện là sự việc, chuỗi sự việc xảy ra trong đời [Đọc thêm…]