Nghe và nắm bắt nội dung chính đã trao đổi, thảo luận và trình bày lại nội dung đó (Bài 9, Ngữ văn 8, tập 2, Chân Trời Sáng Tạo)

bai-9-nghe-va-nam-bat-noi-dung-chinh-da-trao-doi-thao-luan-va-trinh-bay-lai-noi-dung-do-ngu-van-8-tap-2-chan-troi-sang-tao

Nghe và nắm bắt nội dung chính đã trao đổi, thảo luận và trình bày lại nội dung đó.

Đề bài:

Em được thay mặt lớp tham gia trao đổi, thảo luận về một vấn đề lịch sử, xã hội (ví dụ: ý nghĩa của việc hiểu biết tri thức lịch sử, địa lí địa phương; cách bồi dưỡng tình yêu lịch sử và truyền thống dân tộc; cách ứng xử với những công trình văn hoá, lịch sử;…); sau đó, trình bày nội dung chính của buổi thảo luận cho cả lớp nghe.

Trả lời:

Trao đổi, thảo luận về một vấn đề lịch sử, xã hội:

Ý nghĩa của việc trân trọng các giá trị lịch sử.

– Giải thích:

+ Giá trị lịch sử là cội nguồn của dân tộc, là những yếu tố hình thành nên nền văn hóa, truyền thống do thế hệ đi trước gây dựng, giữ gìn, lưu truyền và được kế thừa, phát huy. Giá trị lịch sử làm nên giá trị riêng của mỗi đất nước, dân tộc.

+ Trân trọng giá trị lịch sử là thái độ, hành vi của con người đối với những truyền thống, văn hóa lịch sử của dân tộc: học hỏi, giữ gìn, bảo vệ, kế thừa, phát huy,…

– Ý nghĩa của việc trân trọng những giá trị lịch sử trong đời sống dân tộc:

+ Thể hiện sự biết ơn với công lao của bao thế hệ đi trước đã gây dựng.

+ Là sức mạnh nội tại để cá nhân và cộng đồng chung tay, góp phần đẩy lùi sự “xói mòn” về văn hóa, tư tưởng trong thời điểm giao lưu văn hóa toàn cầu.

+ Giúp con người chủ động tìm hiểu, từ đó có nhận thức sâu rộng hơn về cội nguồn, quê hương, đất nước. Có ý thức, trách nhiệm về vai trò của bản thân.

+ Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của dân tộc.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.