Bài thơ: Đèo cả

Đèo cả

Mây núi trời cao hỏi thử rằng
Đèo kia có lớn lắm hay chăng?
Cả gan đưa đón đời qua lại
Gối gió Trường Sơn ngắm biển trăng.

Từ Xuân Lãnh 2007
(In trong tập Thưởng lãm thơ văn đương đại, nhiều tác giả, NXB Thanh niên 2010)

Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.