Bài thơ Việt Bắc vừa là khúc tình ca ca ngợi nghĩa tình cách mạng son sắt, thủy chung vừa là bản hùng ca tráng lệ về một Việt Bắc anh hùng trong kháng chiến

Đọc tiếp Bài thơ Việt Bắc vừa là khúc tình ca ca ngợi nghĩa tình cách mạng son sắt, thủy chung vừa là bản hùng ca tráng lệ về một Việt Bắc anh hùng trong kháng chiến