Cách làm bài văn nghị luận về một ý kiến, nhận định bàn về văn học.

cach-lam-bai-van-nghi-luan-ve-mot-y-kien-nhan-dinh-ban-ve-van-hoc

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN, NHẬN ĐỊNH BÀN VỀ VĂN HỌC

  • Mở bài:

– Dẫn dắt, nêu vấn đề, dẫn ý kiến/nhận định.

– Giới thiệu vấn đề cần bàn luận.

  • Thân bài:

1. Giới thiệu sơ lược về tác giả, tác phẩm.

– Tác giả: vị trí trong nền văn học, phong cách sáng tác.

– Tác phẩm: giá trị nổi bậc có liên quan đến ý kiến, nhận định.

2. Giải thích ý kiến/nhận định:

– Nếu 1 ý kiến: giải thích từng vế (hoặc từ khóa) sau đó giải thích ý nghĩa của toàn bộ ý kiến.

– Nếu có 2 ý kiến: giải thích lần lượt từng ý kiến một.

– Đánh giá chung 2 ý kiến, nhận định.

3. Phân tích, chứng minh, bàn luận về vấn đề đặt ra từ ý kiến/nhận định:

– Xác lập luận điểm theo từng ý kiến (nếu đề có 2 ý kiến) hoặc xác lập luận điểm dựa trên từ khóa (đề có 1 ý kiến).

– Vận dụng nhiều thao tác lập luận đề làm sáng tỏ ý kiến: phân tích, bình luận, chúng minh, bác bỏ…

– Lựa chọn dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ ý kiến.

4. Bình luận.

– Khẳng định vấn đề đúng hay sai? Vì sao?

III. Kết bài.

– Khái quát lại vấn đề.

– Đánh giá vấn đề, mở rộng, liên hệ so sánh.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.