Cảm nhận bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên

Cảm nhận bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên Mở bài: Bài thơ “Ông đồ” được đánh giá là một thành công “đột xuất” của Vũ Đình Liên. Nhà thơ đã sử dụng thể thơ năm chữ gọn gàng, … Đọc tiếp Cảm nhận bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên