Cảm nhận của em về hình ảnh chiếc lá trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của nhà văn O.Hen-ri.

Cảm nhận của em về hình ảnh chiếc lá trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của nhà văn O.Hen-ri.

Chiếc lá trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của nhà văn O.Henri là một hình tượng nghệ thuật độc đáo, có giá trị biểu đạt sâu sắc:

– Chiếc lá là kiệt tác hội họa của cụ Bơ-men (vẽ trong hoàn cảnh đặc biệt; giống như thật; thể hiện tình thương yêu cao cả của cụ Bơ-men; có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc…)
– Chiếc lá góp phần hoàn thiện tính cách nhận vật: Quá trình hồi sinh của Giôn-xi, từ tuyệt vọng đến hi vọng; phát hiện tinh tế của Xiu; tài và tâm của người nghệ sĩ Bơ-men …
– Chiếc lá chứa đựng triết lí về nghị lực sống phi thường trước khó khăn; quan niệm về vai trò của nghệ thuật chân chính có khả năng đem đến sự sống cho con người.
– Chiếc lá là tình tiết truyện hấp dẫn, được xây dựng hết sức khéo léo. Nó tạo cơ sở cho nhà văn xây dựng kết cấu đảo ngược tình huống truyện hai lần.
– Chiếc lá tuy là chi tiết nhỏ nhưng là chi tiết làm nên nhà văn lớn, chứa đựng tấm lòng yêu thương con người sâu sắc của nhà văn văn O.Henri.

  • Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.