Không có ảnh

Tri thức ngữ văn Bài 1: Truyện truyền thuyết và truyện cổ tích; Chi tiết, cốt truyện, nhân vật; Từ đơn và từ phức (từ ghép, từ láy) (Bài 1, Ngữ văn 6, tập 1, Cánh Diều)

20/05/2023 Cô Hiền Phương 0

Tri thức ngữ văn: Truyện truyền thuyết và truyện cổ tích; Chi tiết, cốt truyện, nhân vật; Từ đơn và từ phức (từ ghép, từ láy). 1. Truyện truyền thuyết và truyện cổ tích. – Truyện truyền thuyết là loại [Đọc thêm…]