gia-tri-cua-con-nguoi

Giá trị của con người.

20/04/2022 Dương Lê 0

Giá trị của con người. Nhà toán học Ả Rập vĩ đại Al Khawarizmi khi được hỏi về giá trị của con người, ông đã trả lời: “Nền tảng con người là đạo đức. Nếu có đạo đức, thì giá [Đọc thêm…]

thanh-cong-la-gi

Thành công là gì?

26/03/2022 Dương Lê 0

Thành công là gì? Thành công (Success) là trạng thái hoặc điều kiện hay kết quả đáp ứng được hoàn toàn hoặc một phần kỳ vọng. Thành công là đạt được một mục tiêu hoặc những mục tiêu mà một [Đọc thêm…]

y-nghia-cua-su-thanh-cong

Ý nghĩa của sự thành công.

26/03/2022 Dương Lê 0

Ý nghĩa của sự thành công. “Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” (Phơ-rang-cơ-lanh) “Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp” (A. Schwarzenegger) “Thành [Đọc thêm…]