tu-te-la-gi

Tử tế là gì?

Tử tế là gì? Tử tế: chữ “tử” có nghĩa là những chuyện nhỏ bé, chữ “tế” có nghĩa là những chuyện bình thường. Hai chữ “tử tế” có nghĩa là cẩn trọng từ những việc nhỏ bé. Tử tế [Đọc thêm…]