phep-an-du

Phép ẩn dụ.

30/03/2023 theki.vn 0

ẨN DỤ. I. Khái niệm: – Ẩn dụ là biện pháp tu từ dùng tên gọi của sự vật/hiện tượng này bằng tên của sự vật/hiện tượng khác có nét tương đồng giữa 2 đối tượng về mặt nào đó [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Lao xao (Duy Khán)

07/10/2020 theki.vn 0

Lao xao (Duy Khán) Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xoá. Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng[1] bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn [Đọc thêm…]