phan-tich-phong-cach-nghe-thuat-tho-che-lan-vien

Phân tích phong cách nghệ thuật thơ Chế Lan Viên

06/12/2019 Thế Kỉ 0

Phân tích phong cách nghệ thuật thơ Chế Lan Viên. Trí tuệ, sắc sảo, nhạy bén, cùng với một vốn văn hoá vững vàng, Chế Lan Viên đã tạo nên một phong cách thơ độc đáo, thể hiện tâm huyết tìm tòi, đổi mới nghệ thuật thơ ca.