phan-tich-dien-bien-tam-trang-nhan-vat-ba-cu-tu-khi-trang-dua-nguoi-vo-nhat-ve-nha-tu-do-khai-quat-tu-tuong-nhan-dao-cua-nha-van-kim-lan-trong-truyen-ngan-vo-nhat

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ khi tràng đưa người vợ nhặt về nhà. Từ đó khái quát tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân trong truyện ngắn “Vợ nhặt”.

01/12/2019 Thế Kỉ 0

Gợi ý làm bài: Giới thiệu khái quát về tác giả Kim Lân, tác phẩm “Vợ nhặt”, đoạn trích, nhân vật bà cụ Tứ. Sơ lược tình huống truyện (Tràng với hai lần gặp gỡ, bông đùa mà thị theo [Đọc thêm…]