chien-thang-mtao-mxay-truong-ca-dam-san

Chiến thắng Mtao Mxây (trường ca Đăm Săn)

16/11/2019 Thế Kỉ 0

Đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây (trường ca Đăm Săn thể hiện trực tiếp đề tài chiến tranh và ý nghĩa chiến công của người anh hùng Đăm Săn trong sự nghiệp bảo vệ và mở rộng địa bàn cư trú.