suu-tam-cac-cau-ca-dao-tuc-ngu-noi-ve-dac-san-cua-cac-dia-phuong-tren-ca-nuoc-va-chi-ro-ten-cua-dac-san-duoc-noi-den-trong-cau-ca-dao-hay-tuc-ngu-ay-suu-tam-it-nhat-la-10-cau

Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về đặc sản của các địa phương trên cả nước và chỉ rõ tên của đặc sản được nói đến trong câu ca dao hay tục ngữ ấy (sưu tầm ít nhất là 10 câu)

Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về đặc sản của các địa phương trên cả nước và chỉ rõ tên của đặc sản được nói đến trong câu ca dao hay tục ngữ ấy (sưu tầm ít [Đọc thêm…]

trong-phan-dau-bai-tho-mua-xuan-nho-nho-tac-gia-dung-dai-tu-toi-sang-phan-sau-lai-dung-dai-tu-ta-em-hieu-nhu-the-nao-ve-su-chuyen-doi-nay

Trong phần đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, tác giả dùng đại từ “tôi” sang phần sau lại dùng đại từ “ta”. Em hiểu như thế nào về sự chuyển đổi này?

Trong phần đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, tác giả dùng đại từ “tôi” sang phần sau lại dùng đại từ “ta”. Em hiểu như thế nào về sự chuyển đổi này? Đoạn thơ đầu: “Mọc giữa dòng sông [Đọc thêm…]