on-tap-tieng-viet-lop-8-hoc-ky-1

Ôn tập Tiếng Việt lớp 8 – Học kỳ 1

Ôn tập Tiếng Việt lớp 8 học kỳ 1. Trường từ vựng. Từ tượng hình từ tượng thành. Từ địa phương và biệt ngữ xã hội. Trợ từ thán từ. Tình Thái từ. Nói quá. Nói giảm nói tránh. Câu ghép. Dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm