bai-2-tri-thuc-ngu-van-tho-tru-tinh-nhan-vat-tru-tinh-hinh-anh-tho-van-tho-nhip-dieu-nhac-dieu-doi-thi-luat-the-tho-loi-dung-tu-va-loi-ve-trat-tu-tu-trong-cau-ngu-van-10-ket-noi-tri-th

Tri thức Ngữ văn Bài 2: Thơ trữ tình; Nhân vật trữ tình; Hình ảnh thơ; Vần thơ, nhịp điệu, nhạc điệu, đối, thi luật, thể thơ; Lỗi dùng từ và lỗi về trật tự từ trong câu (Bài 2, Ngữ văn 10, tập 1, Kết Nối Tri Thức)

10/02/2023 theki.vn 0

Tri thức Ngữ văn: Thơ trữ tình; Nhân vật trữ tình; Hình ảnh thơ; Vần thơ, nhịp điệu, nhạc điệu, đối, thi luật, thể thơ; Lỗi dùng từ và lỗi về trật tự từ trong câu. Thơ là gì? – [Đọc thêm…]