bai-1-truyen-dong-thoai-cot-truyen-nhan-vat-nguoi-ke-chuyen-loi-nguoi-ke-chuyen-va-loi-nhan-vat-tu-don-va-tu-phuc-ngu-van-6-ket-noi-tri-thuc

Tri thức Ngữ văn Bài 1: Truyện đồng thoại, Cốt truyện, Nhân vật, Người kể chuyện, Lời người kể chuyện và lời nhân vật, Từ đơn và từ phức (Bài 1, Ngữ văn 6, tập 1, Kết nối tri thức)

20/04/2023 theki.vn 0

Tri thức Ngữ văn: Truyện đồng thoại, Cốt truyện, Nhân vật, Người kể chuyện, Lời người kể chuyện và lời nhân vật, Từ đơn và từ phức. 1. Truyện và truyện đồng thoại. – Truyện là loại tác phẩm văn [Đọc thêm…]

bai-9-van-ban-doan-van-trong-van-ban-tu-muon-va-hien-tuong-vay-muon-tu-ngu-van-6-ket-noi-tri-thuc

Tri thức Ngữ văn Bài 9: Văn bản, Đoạn văn trong văn bản, Các yếu tố và cách triển khai của văn bản thông tin, Văn bản đa phương thức,  Từ mượn và hiện tượng vay mượn từ. (Bài 9, Ngữ văn 6, tập 2, Kết nối tri thức)

20/04/2023 theki.vn 0

Tri thức ngữ văn: Văn bản, Đoạn văn trong văn bản, Các yếu tố và cách triển khai của văn bản thông tin, Văn bản đa phương thức,  Từ mượn và hiện tượng vay mượn từ. 1. Văn bản. – [Đọc thêm…]