trai-qua-mot-cuoc-be-dau-nhung-dieu-trong-thay-ma-dau-don-long-truyen-kieu-nguyen-du-anh-chi-hieu-hai-cau-tho-tren-the-nao-qua-truyen-kieu-hay-lam-sang-to-y-tho

“Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trong thấy mà đau đớn lòng” (truyện Kiều – Nguyễn Du). Anh (chị) hiểu hai câu thơ trên thế nào? Qua Truyện Kiều, hãy làm sáng tỏ tấm lòng của Nguyễn Du.

“Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trong thấy mà đau đớn lòng” (Truyện Kiều – Nguyễn Du). Anh (chị) hiểu hai câu thơ trên thế nào? Qua Truyện Kiều, hãy làm sáng tỏ tấm lòng của Nguyễn Du. [Đọc thêm…]