cam-nhan-cua-anh-chi-ve-chi-tiet-giot-nuoc-mat-cua-nhan-vat-chi-pheo-trong-truyen-ngan-cung-ten-cua-nha-van-nam-cao-khi-duoc-thi-no-cham-soc-va-khi-bi-thi-no-cu-tuyet

Cảm nhận của anh (chị) về chi tiết giọt nước mắt của nhân vật Chí Phèo (trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao) khi được thị Nở chăm sóc và khi bị thị Nở cự tuyệt.

21/01/2022 Duong Le 0

Cảm nhận của anh (chị) về chi tiết giọt nước mắt của nhân vật Chí Phèo (trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao) khi được thị Nở chăm sóc và khi bị thị Nở cự tuyệt. * [Đọc thêm…]

phan-tich-su-y-thuc-ve-nhan-pham-cua-chi-pheo-de-lam-sang-to-y-kien-tu-tuong-nhan-dao-cua-nam-cao-trong-truyen-ngan-chi-pheo-truoc-het-the-hien-o-khat-vong-lam-nguoi-cua-nhan-vat-chinh

Phân tích sự ý thức về nhân phẩm của CHÍ PHÈO để làm sáng tỏ ý kiến: Tư tưởng nhân đạo của Nam Cao trong truyện ngắn CHÍ PHÈO trước hết thể hiện ở khát vọng làm người của nhân vật chính.

02/12/2021 Duong Le 0

Phân tích sự ý thức về nhân phẩm của CHÍ PHÈO để làm sáng tỏ ý kiến: Tư tưởng nhân đạo của Nam Cao trong truyện ngắn CHÍ PHÈO trước hết thể hiện ở khát vọng làm người của nhân [Đọc thêm…]