cam-nghi-ve-ban-be

Cảm nghĩ về bạn bè.

05/06/2022 Dương Lê 0

Cảm nghĩ về bạn bè. Mở bài: Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn ta. Cuộc sống có thể không cần [Đọc thêm…]