cam-nghi-ve-cay-tre

Cảm nghĩ về cây tre

27/02/2022 theki.vn 0

Cảm nghĩ về cây tre Mở bài: “Tre xanh, xanh tự bao giờ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh”. (Nguyễn Duy) Từ xưa đến nay, đặc biệt là ở những làng quê, cây tre luôn là một người [Đọc thêm…]