mieu-ta-quang-canh-cho-ben-thanh-7644-2

Miêu tả cảnh chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành là nơi nhộn nhịp, vui vẻ mà tôi từng biết, mang lại tiếng cười và cuộc nói chuyện vui vẻ làm cho cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Tôi hy vọng mai này thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những khu nổi tiếng như vậy nữa