Bán trăng

Bán trăng Gánh trăng đi bán chợ trời Ai mua tôi bán kiếm lời làm thơ Cuội buồn ngồi ngó bơ vơ Mủi lòng tôi để vần thơ khóc đời Người mua kẻ bán lôi thôi Chẳng ai để ý [Đọc thêm…]

Nụ cười

Đưa tay về hướng mặt trời
Trắng tinh cõi mộng, bồi hồi cõi thơ
Nụ cười từ thuở nằm mơ
Nét khuê dung đẹp đôi bờ bồng hoang