Ru em!

Ru em từng ngón xuân nồng
Ru đời đã mất, mưa hồng phôi pha.
Tình sầu, tình nhớ, tình xa
Ngẫu nhiên em đã cho tôi bầu trời.