Không có ảnh
Không có ảnh

Có ý kiến cho rằng: “Văn học lãng mạn thể hiện trực tiếp và sâu sắc cái tôi trữ tình tràn đầy cảm xúc”. Bằng những hiểu biết về phong trào Thơ mới, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

28/09/2022 Dương Lê 0

Có ý kiến cho rằng: “Văn học lãng mạn thể hiện trực tiếp và sâu sắc cái tôi trữ tình tràn đầy cảm xúc”. Bằng những hiểu biết về phong trào Thơ mới, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. [Đọc thêm…]

cai-quan-trong-trong-tai-nang-van-hoc-la-tieng-noi-cua-minh-la-cai-giong-rieng-biet-cua-chinh-minh-khong-the-tim-thay-trong-co-hong-cua-bat-ki-mot-nguoi-nao-khac

Làm sáng tỏ nhận định: “Cái quan trọng trong tài năng văn học là tiếng nói của mình, là cái giọng riêng biệt của chính mình không thể tìm thấy trong cổ họng của bất kì một người nào khác.”

01/09/2022 Dương Lê 0

Nhà văn I.X. Tuocghenhev nói: “Cái quan trọng trong tài năng văn học là tiếng nói của mình, là cái giọng riêng biệt của chính mình không thể tìm thấy trong cổ họng của bất kì một người nào khác”.(Dẫn [Đọc thêm…]