suu-tam-cac-cau-ca-dao-tuc-ngu-noi-ve-dac-san-cua-cac-dia-phuong-tren-ca-nuoc-va-chi-ro-ten-cua-dac-san-duoc-noi-den-trong-cau-ca-dao-hay-tuc-ngu-ay-suu-tam-it-nhat-la-10-cau

Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về đặc sản của các địa phương trên cả nước và chỉ rõ tên của đặc sản được nói đến trong câu ca dao hay tục ngữ ấy (sưu tầm ít nhất là 10 câu)

Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về đặc sản của các địa phương trên cả nước và chỉ rõ tên của đặc sản được nói đến trong câu ca dao hay tục ngữ ấy (sưu tầm ít [Đọc thêm…]