van-dung-cac-phuong-cham-hoi-thoai-pcht-da-hoc-de-giai-thich-vi-sao-nguoi-noi-doi-khi-phai-dung-nhung-cach-dien-dat-nhu-nhu-toi-duoc-biet-toi-tin-rang

Vận dụng các phương châm hội thoại (PCHT) đã học để giải thích vì sao người nói đôi khi phải dùng những cách diễn đạt như: “như tôi được biết”, “tôi tin rằng”,…

Vận dụng những phương châm hội thoại (PCHT) đã học để giải thích vì sao người nói đôi khi phải dùng những cách diễn đạt như: a) như tôi được biết, tôi tin rằng, nếu tôi không lầm thì, tôi [Đọc thêm…]