Không có ảnh

Lao xao (Duy Khán)

07/10/2020 Dương Lê 0

Lao xao (Duy Khán) Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xoá. Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng[1] bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn [Đọc thêm…]