qua-tieu-thuyet-so-do-cua-vu-trong-phung-hay-lam-sang-to-y-kien-neu-duoc-dung-den-chu-hoa-cong-thi-co-the-goi-nguoi-viet-tieu-thuyet-la-mot-hoa-congnh

Qua tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng phụng, hãy làm sáng tỏ ý kiến: “Nếu được dùng đến chữ “hóa công” thì có thể gọi người viết tiểu thuyết là một “hóa công”nhỏ, viết tiểu thuyết là sáng tạo ra một thế giới”. (Nguyễn Đình Thi)

21/08/2021 Duong Le 0

Nguyễn Đình Thi nhận xét: “Nếu được dùng đến chữ “hóa công” thì có thể gọi người viết tiểu thuyết là một “hóa công”nhỏ, viết tiểu thuyết là sáng tạo ra một thế giới ” Anh /chị hãy làm sáng [Đọc thêm…]