Không có ảnh

Đề thi học sinh giỏi văn 9-bộ 2

13/10/2017 Duong Le 0

Câu 3 (14 điểm)
“Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp
Ánh đèn tỏa rạng mái đầu xanh
Vần thơ của Bác vần thơ thép
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình.”
Em hiểu bốn câu thơ trên như thế nào? Chọn và phân tích những thơ tiêu biểu trong “Nhật kí trong tù” để làm sáng tỏ ý thơ trên.