nghi-luan-trong-truyen-ngan-vo-nhat-nha-van-kim-lan-da-xay-dung-duoc-mot-tinh-huong-bat-thuong-de-noi-len-khat-vong-binh-thuong-ma-chinh-dang-cua-con-nguoi

Nghị luận: “Trong truyện ngắn “Vợ nhặt”, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người”

Có ý kiến cho rằng “Trong truyện ngắn Vợ nhặt, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người”. Từ việc phân tích [Đọc thêm…]