Thuyết minh thương hiệu Mc-Donald’s

McDonald’s lại vượt trội hơn với doanh số mặt hàng bánh Hamburger. Với tham vọng chiếm vị trí số 1 thế giới, McDonald’s vẫn không ngừng các chiến lược mở rộng cơ sở kinh doanh và sáng tạo ra các sản phẩm mới hướng đến giá trị tiêu dùng toàn cầu.

Thuyết minh thương hiệu Amazon

Giống như một con bạch tuột không rồi với những tua vây cực khỏe, thương hiệu Amazon đã vượt mặt rồi đánh bại các trang bán hàng điện tử đã có trước đó bằng những chiến lược hết sức thông minh và hiệu quả.