trong-phan-dau-bai-tho-mua-xuan-nho-nho-tac-gia-dung-dai-tu-toi-sang-phan-sau-lai-dung-dai-tu-ta-em-hieu-nhu-the-nao-ve-su-chuyen-doi-nay

Trong phần đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, tác giả dùng đại từ “tôi” sang phần sau lại dùng đại từ “ta”. Em hiểu như thế nào về sự chuyển đổi này?

Trong phần đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, tác giả dùng đại từ “tôi” sang phần sau lại dùng đại từ “ta”. Em hiểu như thế nào về sự chuyển đổi này? Đoạn thơ đầu: “Mọc giữa dòng sông [Đọc thêm…]