van-chuong-co-quyen-nhung-khong-chi-mieu-ta-cai-xau-xa-cai-ghe-tom-cai-hen-nhat-thanh-nam-cham-thu-hut-moi-the-he-van-la-cai-cao-thuong-cai-tot-dep-cai-thuy-chung-nguyen-khai

Hãy làm rõ nhận định của Nguyễn Khải: “Văn chương có quyền nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung”

19/02/2020 Biểu Ca 0

Đề bài: “Văn chương có quyền nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung” (Nguyễn Khải) [Đọc thêm…]

chung-minh-xuc-cam-cua-nha-van-thach-lam-thuong-bat-nguon-va-nay-no-len-tu-nhung-chan-cam-doi-voi-nhung-con-nguoi-o-tang-lop-dan-ngheo

Chứng minh: “Xúc cảm của nhà văn Thạch Lam thường bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với những con người ở tầng lớp dân nghèo…”

Nhà văn Nguyễn Tuân nhận xét về sáng tác của Thạch Lam, Nguyễn Tuân viết: “Xúc cảm của nhà văn Thạch Lam thường bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với những con người ở tầng [Đọc thêm…]