tho-ca-la-may-tho-ca-la-bao-to

Nghị luận: ““Thơ ca trong bản chất của nó, là mây. Một hình thể vô định và huyền ảo. Và thơ ca cũng còn là bão tố” (Nhật Chiêu – “Ba nghìn thế giới thơm”)

Đề bài: “Thơ ca trong bản chất của nó là mây. Một hình thể vô định và huyền ảo. Và thơ ca, cũng còn là bão tố” (Nhật Chiêu – Ba nghìn thế giới thơm). Bằng trải nghiệm đọc thơ của mình, anh [Đọc thêm…]