lam-sang-to-nhan-dinh-doan-mo-dau-ban-tuyen-ngon-doc-lap-cua-chu-tich-ho-chi-minh-vua-kheo-leo-vua-kien-quyet-lai-ham-chua-nhieu-y-nghia-sau-sac

Làm sáng tỏ nhận định: “Đoạn mở đầu bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc”

Làm sáng tỏ nhận định: “Đoạn mở đầu bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc” Nhận xét đoạn mở đầu bản “Tuyên [Đọc thêm…]

chi-phep-hai-dua-tre

Qua “Chí Phèo” và “Hai đứa trẻ”, làm sáng tỏ nhận định: “truyện có khả năng phản ánh hiện thực rộng lớn đi sâu vào những mảnh đời cụ thể và cả những diễn biến sâu xa trong tâm hồn con người”

Có ý kiến cho rằng “truyện có khả năng phản ánh hiện thực rộng lớn đi sâu vào những mảnh đời cụ thể và cả những diễn biến sâu xa trong tâm hồn con người”. Hãy phân tích hai truyện [Đọc thêm…]