viet-doan-van-khoang-200-tu-trinh-bay-suy-nghi-ve-y-kien-sau-nghe-thuat-song-khong-phai-the-hien-o-viec-ban-tim-cach-choi-bo-kho-khan-ma-o-viec-ban-hoc-cach-truong-thanh-tu-nhung-kho-kha

Viết đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ về ý kiến sau: “Nghệ thuật sống không phải thể hiện ở việc bạn tìm cách chối bỏ khó khăn mà ở việc bạn học cách trưởng thành từ những khó khăn đó ” (W. M.Stone)

“Nghệ thuật sống không phải thể hiện ở việc bạn tìm cách chối bỏ khó khăn mà ở việc bạn học cách trưởng thành từ những khó khăn đó ” (W. M.Stone) Cuộc sống của mỗi người là một bức [Đọc thêm…]