suy-nghi-cai-chet-khong-phai-la-dieu-mat-mat-lon-nhat-trong-cuọc-doi-su-mat-mat-lon-nhat-la-de-tam-hon

Suy nghĩ: “Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống”

Suy nghĩ: “Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống” Mở bài: Cuộc sống con người là một hằng số [Đọc thêm…]