im-lang

Bài thơ: Im lặng!

17/10/2020 Dương Lê 0

IM LẶNG ! – Dương Lê –  Ta nhìn trăng Như nhìn vào tâm tưởng Đêm mơ hồ trên đỉnh núi thê lương. Ta nhìn cây Như nhìn vào đau khổ Ngọn đồi buồn vẫy biệt trái thông khô. Có [Đọc thêm…]