nghi-luan-thoi-quen-xau-ban-dau-la-khach-qua-duong-sau-tro-thanh-nguoi-ban-than-o-chung-nha-va-cuoi-cung-tro-thanh-ong-chu-nha-kho-tinh

Nghị luận: “Thói quen xấu ban đầu là khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và cuối cùng trở thành ông chú nhà khó tính”

Lời nhận định: “Thói quen xấu ban đầu là khách qua dường sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và cuối cùng trở thành ông chủ nhà khó tính” thật sự là một lời nhận định hết sức đúng đắn cho mọi người và cho mọi thời đại.