Chứng minh: Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là khúc ca bi tráng về đất nước và con người Tây Nguyên

Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là khúc ca bi tráng về đất nước và con người Tây Nguyên. Anh (chị) suy nghĩ gì về ý kiến trên? Hướng dẫn làm bài: Mở bài: Nguyễn Trung Thành là một … Đọc tiếp Chứng minh: Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là khúc ca bi tráng về đất nước và con người Tây Nguyên