Dàn bài giải thích và chứng minh: Đi một ngày đàng học một sàng khôn

dan-bai-di-mot-ngay-dang-hoc-mot-sang-khon

Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy giải thích và chứng minh ý nghĩa câu tục ngữ.

I. Mở bài:

Biển học mênh mông. Muốn có thật nhiều hiểu biết, bạn không chỉ biết học tập trong sách vở mà còn phải biết học trong thực tế đời sống, phải đi đây, đi đó để mở rộng hiểu biết. Bàn về điều này, tục ngữ có câu: ““Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

II. Thân bài:

1. Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

  • Nghĩa đen:

+ “Đi”:  là đi xa, rời khỏi nơi ở quen thuộc.

+ “Sàng khôn”: là một sàng cái khôn.

  • Nghĩa bóng:

+ “Đi”: là đi đây đi đó, đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, gặp gỡ nhiều người,… và tham gia nhiều hoạt động trong xã hội. Bên ngoài xã hội có nhiều điều cần phải học tập

+ “Sàng khôn”: là kiến thức, hiểu biết đã thu nhận được. Thế giới xung quanh vô cùng phong phú và rộng lớn nên chúng ta nên không ngừng học tập

  • Ý nghĩa câu tục ngữ:

Phải đi xa, đến những nơi xa lạ, gặp gỡ nhiều người, để có đực nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc sống, trong xã hội,  tiếp thu kiến thức mới mẻ và phong phú.

2. Chứng minh:

– Cuộc sống rộng lớn, kiến thức vô tận, cần đi đây đi đó để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết.

– Hiểu biết càng nhiều thì cách xử sự luôn tốt. Hiểu biết nhiều vấn đề thì rất tốt cho bản thân

– Việc học như vậy sẽ có nhiều kinh nghiệm và giúp sức được cho xã hội

– Nếu không đi đây đi đó, chỉ ở một chỗ quen thuộc, hiểu biết sẽ cạn hẹp, mối quan hệ trong cuộc sống cũng bị hạn chế.

3. Phê phán:

– Ngày ny, vẫn còn có nhiều học sinh chọn cách học vẹt, học tủ,…không có hướng trong học tập, không biết học để làm gì. Họ luôn ngại học tập, không có tinh thần học tập, không chịu đi xa học hỏi khiến cho hiểu biết hạn hẹp. Những ngừi như thế thật đáng che trách.

4. Bài học:

– Nên đi đây, đi đó để trau dồi kiến thức, hiểu biết. Luôn biết mở mang kiến thức mọi lúc mọi nơi.

– Luôn biết nắm bắt, đúc kết kinh nghiệm học được. Biết được tầm quan trọng của việc học tập và việc tự học.

– Đi càng nhiều càng tốt,nhưng phải đi đúng cách.

III. Kết bài:

Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” là một câu tục ngữ khuyên chúng ta phải thường xuyên học hỏi và đúc kết kinh nghiệm. đó là một trong những kinh nghiệm rất có ích và hữu ích cho mỗi chúng ta. Bạn cần nên học hỏi và làm theo câu tục ngữ để có một kết học tập hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.
Bài viết cùng chủ đề: