Đề bài: Đọc – hiểu bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận

bai-tho-trang-giang-cua-huy-can

Đề bài: Đọc – hiểu bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận

Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi sau:

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu
Đâu tiếng làng xa vãn chơ chiều
Nắng xuống,  trời lên, sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

(Tràng giang- Huy Cận)

Câu 1: Nêu khái quát nội dung của đoạn trích

Câu 2 : Hai chữ đìu hiu được tác giả học tập từ câu thơ nào trong bài Chinh phụ ngâm ( nguyên tác Đặng Trần Côn, diễn Nôm Đoàn Thị Điểm)? Cặp từ láy lơ thơ, đìu hiu gợi lên cảm nhận gì trong bức tranh “tràng giang”?

Câu 3:Nêu cảm nhận về âm thanh được gợi lên từ bức tranh sông nước mênh mang.

Câu 4: Chỉ ra hiệu quả nghệ thuật đối trong hai câu thơ cuối của đoạn trích. Cách diễn đạt sâu chót vót có gì đặc biệt?

Câu 5: Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 10- 12 câu), nêu cảm nhận của anh/ chị về nỗi niềm, tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn trích.

Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.