Đề bài: Đọc hiểu đoạn trích “Trao duyên” (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

de-bai-doc-hieu-doan-trich-trao-duyen-trich-truyen-kieu-cua-nguyen-du

Đề bài: Đọc hiểu đoạn trích “Trao duyên” (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Chiếc vành với bức tờ mây,
Duyên này thì giữ vật này của chung.
Dù em nên vợ nên chồng,
Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.
Mất người còn chút của tin,
Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
Mai sau dù có bao giờ,
Đốt lò hương ấy so tơ phím này.
Trông ra ngọn cỏ lá cây,
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.
Hồn còn mang nặng lời thề,
Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.
Dạ đài cách mặt khuất lời,
Rưới xin giọt nước cho người thác oan.

(Trích Trao duyên, Trang 104, Ngữ văn 10, Tập II,NXBGD, 2006)

Câu 1 : Nêu nội dung chính của văn bản trên. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2 :  Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật biện pháp tu từ trong hai câu thơ: Chiếc vành với bức tờ mây,Duyên này thì giữ vật này của chung.
Câu 3 : Tìm những từ ngữ cho thấy Kiều nghĩ đến cái chết. Việc tập trung dày đặc những từ ngữ đó có ý nghĩa gì ?
Câu 4 : Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ vẻ đẹp phẩm chất của Kiều qua văn bản trên.

Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.