Đề bài: Đọc – hiểu về chủ đề tâm lí đua đòi chạy theo thời thượng

de-bai-doc-hieu-ve-chu-de-tam-li-dua-doi-chay-theo-thoi-thuong

Chủ đề tâm lí đua đòi chạy theo thời thượng

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:

“Một bộ phận thanh niên ngày nay chạy theo thời đại mà quên mất những giá trị xưa cũ. Biểu hiện là coi thường hoặc nhận thức sai lệch về những gì ông cha đã làm trong quá khứ. Họ thường nói vấn đề đó xưa lắm rồi, bây giờ ai nghĩ thế, ai làm thế. Chúng ta đâu biết rằng chỉ có văn minh là xưa cũ, còn văn hóa không bao giờ mất đi sức sống, văn hóa luôn bắt rễ vào hiện tại và thúc đẩy hiện tại. Nếu ta không coi trọng những giá trị văn hóa gia đình và dân tộc, ta sẽ mất gốc và thiếu đi sức sống bên trong vì vậy sự phát triển của ta sẽ không thể lâu bền được. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc thanh niên ngày nay cần phát huy như coi trọng chữ hiếu, kính trên nhường dưới, coi trọng lòng yêu quê hương đất nước, trọng nghĩa, trọng tình…”

(ThS. Phạm Thạch Hoàng, ĐH Lâm nghiệp – Tạp chí Thanh niên, số tháng 8/2018)

Câu 1. Trình bày tác hại của việc chạy theo thời đại của một bộ phận thanh niên ngày nay được nêu trong đoạn trích.
Câu 2. Xác định và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong câu: Nhiều giá trị văn hóa dân tộc thanh niên ngày nay cần phát huy như coi trọng chữ hiếu, kính trên nhường dưới, coi trọng lòng yêu quê hương đất nước, trọng nghĩa, trọng tình…
Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về nhận định: chỉ có văn minh là xưa cũ, còn văn hóa không bao giờ mất đi sức sống?
Câu 4. Anh/chị hãy nêu thông điệp tác giả gửi gắm qua đoạn trích?


* Gợi ý trả lời:

Câu 1: Tác hại của việc chạy theo thời đại của một bộ phận thanh niên ngày nay được nêu trong đoạn trích:

– Quên mất những giá trị xưa cũ
– Coi thường hoặc nhận thức sai lệch về những gì ông cha đã làm trong quá khứ.

Câu 2: Xác định và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong câu: Nhiều giá trị văn hóa dân tộc thanh niên ngày nay cần phát huy như coi trọng chữ hiếu, kính trên nhường dưới, coi trọng lòng yêu quê hương đất nước, trọng nghĩa, trọng tình…

– Biện pháp tu từ: liệt kê
– Hiệu quả: nhấn mạnh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Câu 3: Chỉ có văn minh là xưa cũ, còn văn hóa không bao giờ mất đi sức sống. Có thể hiểu:

– Nói văn minh là xưa cũ vì các yếu tố của văn minh có thể hiểu gọn lại là những di sản được tích lũy (tri thức, tinh thần và vật chất) của con người kể từ khi loài người hình thành cho đến thời điểm xét đến. Văn minh có thể thay đổi theo thời gian;

– Văn hóa không bao giờ mất đi sức sống: Văn hóa là tất cả mọi giá trị vật chất và tinh thần mà con người ta đã sáng tạo ra hay thu nhận được trong quá trình lịch sử. Đó là những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc được tích lũy, kế thừa từ nhiều thế hệ. Văn hóa truyền thống góp phần định hình bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên những chuẩn mực xã hội, hoàn thiện vẻ đẹp nhân cách của mỗi cá nhân.

Câu 4: Thông điệp tác giả gửi gắm:

+ Phê phán nhận thức sai lệch của thanh niên
+ Đề cao vai trò giá trị văn hóa gia đình
+ Ý thức trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.