Độc Tưởng công huấn từ (Đọc lời giáo huấn của ông Tưởng) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

doc-tuong-cong-huan-tu-doc-loi-giao-huan-cua-ong-tuong-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Độc Tưởng công huấn từ (Đọc lời giáo huấn của ông Tưởng) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Bách chiết bất hồi, hướng tiền tiến,
Cô thần nghiệt tử, nghĩa đương nhiên;
Quyết tâm, khổ cán dữ ngạnh cán,
Tự hữu thành công đích nhất thiên.

Dịch nghĩa:

Trăm nghìn gian khó không lùi, vẫn cứ tiến,
Phận tôi con bơ vơ nhà tan nước mất, cái nghĩa phải như vậy;
Quyết tâm gắng gỏi và kiên nghị,
Ắt sẽ có một ngày thành công.

Ghi chú: Ông Tưởng, tức Tưởng Giới Thạch, Tổng tư lệnh quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc lúc bấy giờ.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

Gian khó không lùi, vẫn tiến lên,
Thù nhà nợ nước, nghĩa đương nhiên;
Quyết tâm gắng gỏi và kiên nghị,
Nhất định thành công sẽ có phen.

(Đỗ Văn Hỷ)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.